top of page

STIROFLO PLUS

Иновативна топлоизолационна плоча с дистанционери за подово отопление

STIROFLO PLUS е иновативна и уникална топлоизолационна плоча, проектирана за изпозлване при изграждане на системи за водно подово отопление. Нейните основни функции са пестене на енергия и намаляване на разходите и труда. STIROFLO PLUS осигурява ефективна термична бариера между нагрятата и основата. STIROFLO PLUS намаля разходите по проекта и ускорява монтажната скроост, защото обичайния метод за позициониране на тръбите към телена мрежа вече е заменен. Монтирането на желания брой тръби става в мрежата от дистанционери, като това позволява монтирането през разстояние, необходимо за постигане на желаната интензивност на отопление. 

Техническото решение на системата значително намалява енергийните изисквания на сградите и в същото време допринася за оптимален комфорт в жилището. Иновативните плочи STIROFLO PLUS създават идеални топлинно изолационни свойства и са подходящи, както за жилищни офиси и офис сгради, така и за индустриални зони, училища детски градини и спортни съоражения. Благодарение на минималния товар на носещатата структура и ниската структурна височина, системните плочи STIROFLO PLUS също са подходящи за еднофамилни къщи, реконструкции и модернизации на апартаменти, мансарди и др.

*Разстоянието между отоплителните тръби варира през 70мм, 140мм, 210мм, 280мм, а отоплителните тръби могат да бъдат с диаметър до 20мм.

*Замазката над отоплителните тръби може да е циментова или калциево-сулфатна саморазливна.

*Коефициентът на топлопроводност на системата със STIROFLO PLUS е с 20% по-добър в сравнение с обичайния метод за полагане на водно подово отопление.

*Сглобката между плочите изключва възможността от последващо разместване на инсталацията и спестява допълнителни дейности за извършване на корекции.

*Дистанционерите фиксират здраво към основата отоплителните тръби и те са защитени от евентуални механични увреждания по време на монтаж.

*Поставянето на допълнителна топлоизолация не е необходимо, а ако се изисква допълнителна шумоизолация - може да се използва 

В един пакет се съдържат 9,36м2.

bottom of page