top of page
Looking Out of a Skyscaper

Здравейте, бихме искали да ви уведомим, чеот 01.07.2021 'СТИРОСАУР АД" има нова банкова сметка, която е следната:

IBAN: BG16 BPBI 7924 1076 3993 01

BIC: BPBIBGSF

Адрес на Банката:

Юробанк България АД, ФЦ Карлово

4300 гр. Карлово

ул. "Петко Събев" №2

bottom of page