Телефон / Факс
+359 335 99069
Телефон
+359882603811, +359885322249, +359889839027

STIROFLO PLUS

STIROFLO PLUS

Системни Плочи за Подово Отопление,произведени от EPS с дистанционери


STIROSAUR STIROFLO PLUS
Иновативна Топлоизолационна Плоча с дистанционери за Подово Отопление

ЗА МОКЪР МОНТАЖ, със замазка

STIROSAUR STIROFLO PLUS е иновативна и уникална топлоизолационна плоча , проектирана за
използване при изграждането на системи за Водно Подово Отопление. Нейните основни функции са
пестене на енергия и намаляване на разходите и труда. STIROFLO PLUS осигурява ефективна термична
бариера между нагрятата плоча и основата. STIROFLO PLUS намаля разходите по проекта и ускорява
монтажната скорост, защото обичайния метод за позициониране на тръбите към телена мрежа вече е
заменен. Монтирането на желания брой тръби става в мрежата от дистанционери, като това позволява
монтирането през разстояние ,необходимо за постигане на желаната интензивност на отопление.
Техническото решение на системата значително намалява енергийните изисквания на сградите и в
същото време допринася за оптимален комфорт в жилището. Иновативните плочи STIROFLO PLUS
създават идеални топлинно изолационни свойства и са подходящи както за жилищни и офис сгради, така и
за индустриални зони,училища, детски градини и спортни съоръжения. Благодарение на минималния товар
на носещата структура и ниската структурна височина, системните плочи STIROFLO PLUS също са
подходящи за еднофамилни къщи, реконструкции и модернизации на апартаменти, мансарди,др.
Ÿ Разстоянието между отоплителните тръби варира през 70mm,140mm,210mm, 280mm, а отоплителните
тръби могат да бъдат с диаметър до 20mm.
Ÿ Замазката над отоплителните тръби може да е циментова или калциево-сулфатна саморазливна.
Ÿ Коефицинетът на топлопроводност на системата със STIROFLO PLUS е с 20% по-добър в сравнение с
обичайния метод за полагане на водно подово отопление.
Ÿ Сглобката между плочите изключва възможността от последващо разместване на инсталацията и
спестява допълнителни дейности за извършване на корекции.
Ÿ Дистанционерите фиксират здраво към основата отоплителните тръби и те са защитени от евентуални
механични увреждания по време на монтаж.
Ÿ Поставянето на допълнителна топлоизолация не е необходимо, а ако се изисква допълнителна
шумоизолация - може да се използва стандартна топлоизолационна плоча STIROSAUR EPS 150S или
STIROSAUR EPS 200S/200P и подходящи прекомпресирани уплътнителни ленти.

Съдържание на клетката: въздух 
Материал: STIROSAUR EPS 120S
Топлопроводност: W/(m.K) - 0.025
Якост на натиск: min. 120kPa
Полезен Размер: 1200mm x 600 mm
Кант : T+G
Дебелина, без дистанционери: 20 mm
Дебелина, с дистанционери: 45 mm
Височина на Дистанционерите: 25mm
Опаковка: 12бр. в пакет / 8.64 кв.м.
Клас по реакция на огън: Е
                                                             Дистанционери с отвор -за бързо и лесно
фиксиране на тръбите, и за по-голяма 
здравина 
Бърз и лесен монтаж 
Спестяване на разходи и време
Високо Качество
Защитава Отоплителните
Тръби от механични увреждания
Предотвратява Термо и Звуковите
Мостове
Дълъг Живот

 

Няма продукти в тази категория!